Het kan u haast niet ontgaan zijn: vandaag is de AVG in werking getreden. Deze nieuwe wet is in het leven geroepen om te zorgen voor een correcte en veilige omgang en verwerking van uw persoonsgegevens.

U ontvangt een of meerdere nieuwsbrieven van A Led Inn op gebied van Ruimte (Straatbeeld, BuitenSpelen, Ruimte & Licht, GroenEffect, B:ton), Mobiliteit (Verkeer in Beeld, Parkeer24, BouwCirculair) en/of Architectuur (Stedebouw & Architectuur). Daarvoor beheren wij uw gegevens. Wij gebruiken deze gegevens nooit voor andere doeleinden dan het versturen van onze nieuwsbrieven.

Wij blijven u graag middels deze nieuwsbrieven informeren en inspireren over diverse vakgebieden. U heeft natuurlijk net als voorheen de mogelijkheid om u af te melden middels de afmeldknop in de footer van de nieuwsbrief. Wilt u uw gegevens inzien of wijzigen, stuur dan een mail naar info@ledshopper.nl

In lijn met met de AVG hebben wij ook ons beleid geactualiseerd. Graag wijzen wij u op onze aangepaste Privacy Statement.

Heeft u op basis van deze mail opmerkingen/ verzoeken, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via: info@ledshopper.nl